Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej może przybierać różne formy – ustawodawca pozwala jednak ją zmieniać. Pamiętajmy przy tym, że przekształcenie musi nastąpić w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Możliwa jest więc zamiana jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową (spółką z o.o. lub spółkę akcyjną).  Przekształcenie działalności w spółkę z o.o.  Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, do spółek…

Zasady odpowiedzialności w spółce partnerskiej

Zasady odpowiedzialności w spółce partnerskiej

Prowadzenie działalności w formie spółki prawa handlowego zawsze wiąże się z mniejszą lub większą odpowiedzialnością wspólników. Będzie tak również w przypadku spółki partnerskiej. W tym zakresie funkcjonują jednak pewne szczególne zasady, ponieważ partnerzy z reguły są niezależni od siebie przy wykonywaniu swoich obowiązków. Czym jest spółka partnerska?  Spółka partnerska należy do kategorii osobowych spółek prawa…

Czym jest prawo poboru akcji?

Czym jest prawo poboru akcji?

Spółka akcyjna bezsprzecznie wiąże się z pojęciem akcji. Mogą one przybierać różne formy. Jedno jest jednak zawsze wspólne – prawo poboru, które możemy określić jako pierwszeństwo dotychczasowych akcjonariuszy do obejmowania nowych emisji w stosunku do akcji już posiadanych.   Czym są akcje w spółkach?  Akcja to nic innego jak papier wartościowy, który łączy w sobie wszelkie prawa…